Purnujärvi, vesiensuojelun suunnitteluhanke 2018

Tummavetinen ja ravinteinen Purnujärvi sijaitsee Rautjärven kunnassa kuuden kylän alueella.
Lähin kaupunki on Imatra, jonne on 15 km. Venäjän ja Suomen välinen raja kulkee n. 3 km päässä. Purnujärvi kuuluu Vuokseen laskevaan Helisevänjoen vesistöön. Vesistö rajoittuu pohjoisessa Hiitolanjoen ja lännessä Saimaan vesistöalueeseen. Helisevänjoen vesistön latvaosassa on useita suurehkoja järviä, mm. Nurmijärvi, Vaahterusjärvi ja Rautjärvi. Lisäksi Purnujärveen laskevat Korpjärven, Oritlammen ja Hiidenjärven vedet, sekä ojat Kuokkalammesta ja Kantolammesta Venäjän puolelta. Rautjärvestä johtaa Purnujärveen 10 km:n jokitaival. Järvestä johtaa poispäin vain yksi jokiuoma, Helisevänjoki, joka laskee Venäjän puoleiseen Vuoksen vesistöön.

Suunnitelmassa selvitetään Purnujärven veden ja vesiympäristön tila ja kuormituslähteet, sekä esitetään käytännöllisiä toimenpiteitä ja suosituksia rehevöitymiskehityksen katkaisemiseksi. Hankkeen jälkeen on meneillään Vähikkälän osakaskunnan hallinnoima hoito- ja koekalastushanke vuosina 2020-2021.

Purnujärven vesiensuojelusuunnitelma 2018

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu