Kalasta hyödyksi -hanke 2018 – 2020

Kalasta hyödyksi –hankkeessa (2018-2019) kunnostetaan rehevöitynyttä Pien-Rautjärveä, ja etsitään hoitokalastussaaliille uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Tavoitteena on aktivoida maatalousyrittäjiä ja muuta maaseudun yritystoimintaa ja luoda pitkän tähtäimen yritystoimintaa vähäarvoisen kalan hyödyntämisessä arvokkaampaan muotoon. Tavoitteena on toiminta, josta voidaan ottaa mallia myös muualla Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa.

Kun biomassaan sitoutuneita ravinteita poistetaan vedestä, parannetaan samalla Pien-Rautjärven vedenlaatua ja linnustollista arvoa. Parhaimmillaan hanke edistää ja tukee myös Parikkalan luonto- ja kalastusmatkailua. Hankkeessa annetaan vesiensuojeluneuvontaa maatalousyrittäjille ja tavoitellaan sitä, että järven valuma-alueelle saadaan pitkällä tähtäimellä lisää kosteikkoja, laskeutusaltaita, suojavyöhykkeitä sekä muita vesienhoidon puskurialueita.

Hankkeessa halutaan siis yhdistää teho- ja hoitokalastuksen kalasaaliiden hyödyntäminen ja järven kunnostus. Näin saadaan ravintoa ihmisille ja eläimille sekä pellonparannusainetta. Samalla järven vesilintujen elinolot kohenevat.

Lisätietoja: Helena Kaittola p. 020 617 4630,  helena.kaittola@imatra.fi

 

 

  

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu