Usein kysyttyä

1. Miten uusi hajajätevesiasetus vaikuttaa kiinteistön jätevesisaneerauksiin 

Automaattisen vapautuksen jätevesijärjestelmän korjaamisesta saavat kiinteistöt, joiden kaikki asukkaat ovat täyttäneet 68 -vuotta ennen 9.3.2011. Vapautuksen ehtona on, että kiinteistönjätevesijärjestelmä on kunnossa.

Ikäpoikkeus ei koske
– Vapaa-ajanasuntoja
– Kiinteistön omistaa useampi henkilö, joista osa on alle 68 – vuotta.
– Kiinteistöllä asuu yksi 68 -vuotta, mutta hän ei ole omistaja.

Erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuten työttömät ja pitkäaikaissairaat voivat hakea vapautusta erillisellä hakemuksella. Myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vapautuksen antaa kunnan ympäristötoimi.

 

ajankohtaistaMiten käsitellään vapaa-ajanasunnon jätevedet ?

Vapaa-ajan asunnon jätevesien käsittelyjärjestelmän valintaan vaikuttaa varustelutaso.

– Jos mökillä on kantovesi ja kuivakäymälä, niin vähäiset jätevedet voidaan kaataa kukkapenkkiin tai johtaa imeytyslaivoon, vähintään 10 metrin päähän rannasta.

– Jos käyttövesi pumpataan sisälle ja käytetään kuivakäymälää, niin tiskivedet ja muut pesuvedet johdetaan 1 -osaisen saostuskaivon kautta tai harmaavesisuodattimen kautta maaperäkäsittelyyn.

– Jos kiinteistöllä on paineelinen vesi ja vesivessa, niin vessa vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet 2-osaisen saostuskaivon kautta kautta maaperäkäsittelyyn tai kaikille jätevesille korkealaatuinen biologis-kemiallinen puhdistamo. Puhdistamon heikkoutena on epätasainen kuormitus.

Kuntien rakennusjärjestyksissä ja rantakaavoissa on yleensä jätevesienkäsittelyä koskevia vaatimuksia ja ohjeita. Kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan. Jätevesienkäsittelyyn liittyvää tietoa saa myös Imatran seudun ympäristötoimesta ja Jätevedet puhtaisksi – ravinteet talteen hankkeesta.

 

Vesiosuuskunnan rahoitus

ELY-keskusten kautta yhteisen vesi- ja viemäri verkoston rakentamiseen saa valtion avustusta 15-20 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Tämän lisäksi useimmat kunnat antavat avustusta liittymien määrän mukaan suoraan vesiosuuskunnalle. Osa kunnista avustaa verkoston yleissuunnitelman tekemisessä.

Kiinteistönomistaja voi saada talousjätevesiavustusta (www.ara.fi) liittymiseen yhteisverkostoon. Asvustusta saa sosiaalisin perustein ja sitä hakemuksia saa kunnasta.

Tonttiliittymän rakentamiseen työn osalta on mahdollista saada kotitalousvähennystä (www.vero.fi). Tänä vuonna kotitalousvähennys on 3000 €/hlö. Ensi vuonna 2012 vähennys pienenee 2000 €/hlö.

Talousjätevesiavustusta ja kotitalousvähennystä voi saada myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän korjaukseen.

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu