Kylissä tapahtuu

Kiinteistökohtaista jätevesineuvonta

Hankkeessa tehdään jätevesineuvontaa koko Imatran seudun ympäristötoimen alueella eli Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueilla. Neuvonta on ilmaista ja puolueetonta. Vapaa-asukkaille kohdistettu jätevesineuvonta ajoitetaan juhannuksesta elokuunloppuun väliselle ajalle. Vakituisessa käytössä olevat talouksien jätevesineuvontaa voidaan tehdä myöhään syksyyn.

Asiasta lähestytään kiinteistöjen omistajia/haltijoita hyvissä ajoin ennen neuvonnan aloittamista.

Niukkalan kyläalueelle on tekeillä vesihuollon yleissuunnitelma. Suunnitelman valmistuttua pidetään asukkaille yleisötilaisuus. Ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Immalajärvi/Ruokolahti

Immalajärven ranta-alueella jätevesineuvontaa annettiin yhteensä noin 50 kiinteistöillä, joista valtaosa oli matalan varustelutason omaavia vapaa-ajanasuntoja, ns. kantovesikohteita. Näistä kantovesikohteista reilulla 30 kohteella jätevesiasiat olivat kunnossa, neljällä kohteella oli hieman parannettavaa. vakituisessa asumiskaytössä olevia kiinteistöjä oli hieman yli 10; niistä viidellä kohteella jätevesiasiat olivat kunnossa. Muutama talous oli kiinnostunut myös yhteisestä verkostosta, lähinnä talousveden osalta.

Simpelejärvi/Haavikonrantatie ja lähialueet

Haavikonrannantien vapaa-ajanasunnoissa jätevesiasiat olivat pääosin kunnossa. Joillakin kohteilla oli hieman korjattavaa.

Haapavesi, Ruokolahti

Ruokolahdella kiinteistökohtainen jätevesineuvonta rajoittui Virmutjoelta eteenpäin oleville ranta-alueille. Vapaa-ajanasuntoja kyseisellä alueella olikin arvioitua enemmän, joten vajaan yhden kuukauden mittaisella neuvontasessiolla ei kovin kaukasi ehditty. Jätevesineuvontaa tehtiin yhteensä noin 50 kohteella. Jätevesiasiat olivat pääsääntöisesti kunnossa. Puutteita oli lähinnä kuivakäymälän käymäläjätteiden käsittelyssä. Käymäläjätteitä ei saa kaivaa sellaisenaan maahan, vaan ne on jälkikompostoitava esimerkiksi lehtikompostissa noin yhden vuoden ajan.

Jonkin veerran korjaustarvetta oli myös kantovesikohteissa, joista puuttui imeytyskaivo tms.

Purnujärven ympäristössä kiinteistökohtaisen neuvonnantarve selvitetään

Jätevesineuvonta on tarkoitettu kaikille halukkaille!

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu