Hanke-esittely

Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella toimiva Jätevedet puhtaaksi – ravinteet talteen -hanke sai rahoituspäätöksen 21.4.2011 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja on alkanut 1.1.2011 Imatran seudun ympäristötoimen vetämänä. Hankkeen toiminta-aika on 2011 – 2013. Hankkeen tarkoitus on kehittää ohjausta jätevesijärjestelmien käytössä ja huollossa sekä edistää jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella.

Hankkeelle saatiin rahoitusta Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n puoltamana Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Julkisen rahoituksen osuus on 80 % ja kuntien ja yksityisen sektorin osuudet ovat molemmat 10 %. Neljän kunnan lisäksi hankkeella on yhteistyökumppanina on yksityisiä yrityksiä. Hankkeen koko rahoitus on 148 487 €.

HajajŠtevesi - vesivessa ja vesistš

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä jätevesienkäsittelyssä kuten uusien vesiosuuskuntien muodostumista tai kyläpuhdistamoiden perustamista antamalla asiantuntija-apua.

Hankkeessa kerätään paikallisesti kokemusperäistä tietoa erilaisista jätevesienkäsittelyjärjestelmistä ja luodaan asukkaiden verkosto tiedonkulkua edistämään.

Hankkeessa kerätään kokemuksia nykyaikaisista kuivakäymäläratkaisuista ja selvitetään mille alueelle ja minkälaisille kiinteistöille ne parhaiten soveltuvat.

Hanke antaa puolueetonta jätevesineuvontaa kiinteistökohtaisesti ja lisäksi hankkeessa järjestetään sekä osallistutaan yleisötapahtumiin. Hankkeen aikana järjestetään työnäytöksiä jätevesikäsittelyjärjestelmien asennuksesta.

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu
  • uimarannat

    uimarannat