Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke 2020 – 2022

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke tavoittelee ilmastoystävällistä maaseutua. Vähähiilisen arjen edistämiseksi järjestetään neuvontaa energiatehokkuudesta, kierrätyksestä, hiilinieluista sekä liikennöinnistä. Kotitalouksia koulutetaan ilmastoedelläkävijöiksi ja he toimivat mallina muille. Erilaiset pilotit ja kokeilut mahdollistavat hyvien käytäntöjen löytämisen, jotta maaseutuasukaan hiilijalanjälki pienenee ja syntyy vähähiilisempää elinkeinotoimintaa.

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke

 

Maaseudun ilmastoedelläkävijät – ilmoittautuminen on alkanut!

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu