Jatkotoimet

Ilmastonmuutosta ei ole saatu pysäytettyä ja Imatrankin kasvihuonepäästöjä voidaan leikata vielä monella tapaa ja energiatehokkuutta parantaa lukuisissa kohteissa. Ilmastotyö siis jatkuu ja kehittyy EKIS -hankkeen päätyttyäkin.

 

CO2 -raportti
Ilmasto-ohjelman raportoinnin tukena toimii CO2-raporttipalvelu, joka tarjoaa lähes reaaliaikaista kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa. Lisäksi CO2-raportti julkaisee vuosittain yhteenvedon alueen päästöistä. Viimeisin raportti löytyy Julkaisuja -kohdasta.
www.co2-raportti.fi

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu