Hanke-esittely

Etelä-Karjalan kaupungit ja erityisesti Imatran ja Lappeenrannan ympäristötoimet ovat tehneet vuosien saatossa tiivistä yhteistyötä eri aihealueiden parissa.

Yhteisiä ilmastotalkoita alettiin käynnistellä vuoden 2005 tietämillä ja vihdoin vuonna 2008 saatiin rahoitus kuntoon yhteistä hanketta varten.

Ilmaston hyväksi on toki toimittu alueella jo paljon kauemmin ja ilmastonmuutoksen riskejä on tiedostettu. Konkreettisina toimina on muun muassa ryhdytty melko varhaisessa vaiheessa biojätteen erilliskeräykseen, osallistuttu Kuntaliiton ilmastokampanjoihin ja kartoitettu molempien kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt.

Yleisesti kuitenkin koettiin, että tietoa ilmastonmuutoksesta tarvitaan lisää, samoin asenteiden muuttumista, jotta tarvittaviin toimiin ryhdytään. Kaupungin toimiminen esimerkkinä katsottiin tärkeäksi, ja siitä syystä työhön lähdettiin kuntaorganisaation sisältä. Vähitellen tiedottamista ja toimenpiteitä suunnattiin entistä enemmän myös kuntalaisiin ja elinkeinoelämään.

 

Suunnitteluhanke
Hanke toteutettiin 2.4.2008 – 31.3.2009.
Hankkeen kustannusarvio oli 100 000 €.
Rahoiutuksesta 70 % saatiin Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastolta ja loput 30 % rahoittivat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit.

EKIS -suunnitteluhankkeen lopputuotteen valmistui molemmille kaupungeille ilmastoraportit sekä ilmasto-ohjelmat, jotka sisältävät sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, että toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmasto-ohjelmiin on lisäksi listattu keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

 

Jatkohanke
Hanke toteutettiin 1.4.2009 – 31.8.2011
Hankkeen kustannusarvio oli 392 300 €
Rahoituksesta 70 % saatiin Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta ja loput 30 % rahoittivat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit.

Jatkohankkeen tavoitteena oli ilmasto-ohjelmien täytäntöönpano, tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta, asennemuutos ja yritysten mukaan saaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Hankkeen aikana järjestetiin kymmenkunta yleisöluentoa ja muita tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäksi julkaistiin oppaita, raportteja, selvityksiä ja teetettiin diplomityö. Ilmasto-ohjelmien täytäntöönpanemiseksi molempiin kaupunkeihin muodostetiin ilmastotyöryhmät, jotka jatkavat ilmasto-ohjelmien toteuttamista, kehittämistä ja seurantaa. Alueen yrityksille tehtiin kysely ja järjestetiin kaksi ympäristöliiketoimintaseminaaria.

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu