Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Esittely: Yleinen terveydensuojelu Imatran seudun ympäristötoimessa

  Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Terveydensuojelun perustana on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla oleva terveydensuojelulaki.

  Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. Meidän tulee myös laatia ja hyväksyttää säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma ja toteuttaa siinä suunnitellut tarkastukset ja näytteenotot.

  Terveydensuojeluviranomaiselta pyydetään usein lausuntoja ja arvioita erilaisista kehitteillä olevista asioista. Alueita kaavoitettaessa, ympäristölupia valmisteltaessa, isompia toimintoja suunniteltaessa jne. terveydensuojelun ennalta antama näkemys voi ohjata asiaa ihmiselle turvallisempaan ja terveellisempään suuntaan.

  Kuntien tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan. Kuntien on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Meillä tuosta kunnille kuuluvasta tehtävästä vastaa Imatran seudulla Imatran seudun ympäristölautakunta ja asiaa hoitaa käytännössä ympäristöterveydenhuolto -yksikkö.

   

  Ympäristöjohtaja, terveysvalvonnan johtaja Sirpa Suur-Hamari

  Tulin hoitamaan tätä ympäristöterveydenhuollon vetovastuutehtävää seutuorganisaatiomme syntyessä, vuonna 2009. Tehtävääni kuuluvat lisäksi ympäristötoimen hallinnolliset tehtävät ja siitä syystä nimikkeenikin on ympäristöjohtaja. Olen ollut töissä Imatran kaupungin palveluksessa vuodesta 1991, ensin kemistinä, sittemmin laboratoriojohtajana ja myöhemmin sitten näissä hallinnollisissa tehtävissä. Koulutukseni olen saanut Jyväskylän yliopistossa, joka enemmänkin on profiloitunut humanistisena opinahjona, mutta kemiaakin siellä saattoi opiskella jo 1970-luvulla.

  Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

  Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

   

  Mikä työssä on haastavinta?

  Terveydensuojelutyö on ennalta ehkäisevää työtä. Työ ei siis varsinaisesti näy missään, ja siksipä sen tarpeellisuuden perustelu on haasteellista. Mutta mikäli siihen ei panostettaisi tarpeeksi, voisivat kustannukset lisääntyneinä sairauksina ja menetettyinä elinvuosina kohota niin rahallisesti kuin inhimillisestikin ajatellen merkittävästi.

  Haasteellista on myös silloin kun joudutaan asioiden oikealle tolalle saattamiseksi käyttämään pakkokeinoja. Onneksi nämä tilanteet täällä Imatran seudulla ovat harvinaisia, ja ammattitaitoiset tarkastajamme ovat pystyneet pääosin hoitamaan asiat ohjaamalla ja neuvomalla.

   

  Entä mikä on mukavinta?

  Työn moni-ilmeisyys on virkistävää. Jokainen päivä on uusi ja erilainen. Työssä on sopivasti haastetta, mutta ongelmien noustessa vaikeiksi viereltä löytyy joukko erinomaisia ja yhteistyöstä innostuneita asiantuntijoita. Työyhteisö on siis mukava ja inspiroiva.

   

  Muistuuko mieleesi joku hauska sattumus työurasi ajalta?

  Huonosti artikuloitu puhelinesittely: Jokainen meistä, joka paljon työkseen joutuu toimimaan puhelimessa tietää, kuinka helposti unohtuu tai muuttuu henkilön nimi jonka kanssa keskustelin, jos en häntä ennalta tuntenut. Meille tuli kerran kirje, jonka päällä saajana luki Mari Tuurha. Kukahan hän on, muistelimme ja ihmettelimme joukolla, onko meillä ollut joku sen niminen harjoittelija? Kunnes pikku hiljaa alkoi valkenemaan, että pomohan se oli esitellyt itsensä huonosti artikuloiden, että täällä Suur-Hamari, eli Tuurha Mari 🙂

   

  Haluatko kertoa jotain muuta terveydensuojeluun liittyvää?

  Meidän on yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa varauduttava ennakolta toimiin erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi. Tästä johtuen valmiusjärjestelmä, sen ylläpitäminen ja päivittäminen sekä henkilökunnan perehdyttäminen ja harjoituttaminen erityistilanteisiin on myös osa tehtäväämme. Päivitämme vuosittain valmiussuunnitelmaamme ja pidämme siihen liittyen ”kinkereitä”. Toivomme ja teemme työtä sen eteen, että asiat olisivat ennakkoon hoidettu niin hyvään kuntoon, ettei terveydelle vaarallisia tilanteita pääsisi syntymään. Mutta jos kuitenkin … niin olemme niihin varautuneet omalta osaltamme parhaalla mahdollisella tavalla.

  Valvontasuunnitelma pysty

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu