Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Esittely: Uimaveden valvonta Imatran seudun ympäristötoimessa

  Uimaveden valvontaa Imatran seudun ympäristötoimessa tekevät uima-allaskohteiden osalta Armi Kainulainen ja uimarantakohteiden osalta Katariina Hallikainen.

  Keitä olette?

  Olen ympäristöinsinööri Katariina Hallikainen. Imatran seudun ympäristötoimessa olen työskennellyt vuodesta 2009 lähtien ja sitä ennen olen tehnyt jo useamman vuoden tämän alan töitä lähiympäristön kunnissa. Asun mieheni kanssa Joutsenossa.

  Uimarantakohteiden valvonnan lisäksi omaan työsarkaani kuuluu myös muita terveydensuojelun valvontatehtäviä kuten esimerkiksi erilaisten sisäliikuntapaikkojen terveydensuojelulain mukainen valvonta sekä joitakin yksikkömme viestintään liittyviä sekalaisia työtehtäviä.

  Ympäristöinsinööri Armi Kainulainen on esitelty tarkemmin jo talousveden valvonnan yhteydessä.

   

  Mitä uima-allaskohteiden sekä uimarantojen valvonta pitää sisällään?

  Armi: Kohteita tarkastetaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti, jolloin tarkastustiheys riippuu kohteen riskitasosta. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota mm. henkilökunnan allashygieeniseen pätevyyteen, pintojen kuntoon ja siivoukseen, käyttäjille annettaviin ohjeisiin ja varoitusmerkintöihin, käyttötarkkailuun ja varautumiseen erityistilanteisiin. Lisäksi tarkastellaan allasveden laadun kehittymistä pitemmällä ajalla ja veden käsittelyä. Välillä otan pinnoista puhtausnäytteitä. Toimijan opastaminen esim. lainsäädännön muutoksissa kuuluu myös töihini ja samoin allaskohteiden osalta valvontasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen vuosittain sekä toteutuneiden toimenpiteiden kirjaukset eri järjestelmiin. Kohteiden valvontatutkimusohjelmat tulee päivittää viiden vuoden välein tai useammin, jos kohteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. 

  Katariina: Alueellamme on tällä hetkellä 18 uimarantaa, joille tehdään suunnitelmallinen tarkastus kerran vuodessa. Mikäli tarkastuksessa havaitaan huomautettavaa, annetaan uimarannan ylläpitäjälle kehotus asian korjaamiseksi ja tehdään uusintatarkastus annetun määräajan jälkeen.

  Tarkastuksien sisältö riippuu uimarannan koosta ja luokituksesta, mutta siihen kuuluu ainakin uimaveden ja rannan aistinvarainen tarkastus, rannan ja oheistilojen (pukukopit, käymälät) puhtauden ja siisteyden tarkastus sekä uimareille annettavien tietojen ja varoitusten tarkastaminen. Samoin tarkastetaan rannan ylläpitäjän omavalvonnan toimivuutta ja dokumentteja. Seudullamme on yksi ns. EU-uimaranta, jonka valvontaan liittyy lisäksi uimavesiprofiilin laadinta sekä joitakin erityistehtäviä.

  Kaikilla uimarannoilla tehdään lisäksi muita tarkastuksia rannan käyttäjiltä tulevien yhteydenottojen perusteella, esimerkiksi sinilevähavaintojen yhteydessä. Tarvittaessa rannalle laitetaan ohjeita tai jopa uimakielto jos uimaveden laatu todetaan terveydelle vaaralliseksi. Uimarannan terveellisyydestä ja turvallisuudesta vastaa kuitenkin aina rannan ylläpitäjä ja tälle annetaan tarvittaessa ohjeita ja toimenpidekehotuksia asioiden kuntoon saattamiseksi.

  Armi ja Katariina: Säännölliset vesinäytteet meillä ottaa laboratorion näytteenottaja, mutta me tarkastajatkin pääsemme välillä ottamaan näytteitä. Näytteiden osalta työhömme kuuluukin pääasiassa vuosittainen näytteenottosuunnitelmien laadinta sekä tutkimustulosten seuranta ja tuloksiin reagoiminen tarpeen vaatimalla tavalla.

  Uimavesikohteiden valvontaan on tähän saakka kuulunut kohteiden valvonta sekä terveydensuojelu- että kuluttajaturvallisuuslain nojalla, mutta nyt kuluttajaturvallisuuden valvonta siirtyy 1.5.2016 alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle.

   

  Mitä teiltä kysytään useimmin?  

  Armi: Yleisesti ottaen minulle asti uimareilta tulee vähän kyselyitä. Joitakin on tullut tilojen siivoukseen liittyen.

  Katariina: Useimmiten rannoilla olevat ihmiset kysyvät veden lämpötilaa ja kuinka usein näytteitä otetaan. Rantojen ylläpitäjien kanssa taas pohdiskellaan turvallisuuteen liittyviä asioita.

   

  Mikä työssä on haastavinta?

  Armi: Haastavinta ovat olleet kuluttajaturvallisuuteen liittyvät asiat, esim. uinninvalvojien riittävyyden varmistaminen. Kuluttajaturvallisuuteen liittyvät ohjeet ovat joiltakin osin hyvin yksityiskohtaisia ja moninaisia ja niiden tulkinta on välillä haasteellista.

  Katariina: Haasteellisinta on se, kun toimialueemme on niin laaja ja ajomatkoihin kuluu täten paljon aikaa. Ajomatkojen takia olisi järkevää tehdä mahdollisimman monta tarkastusta samana päivänä, mutta äkilliset muut työtehtävät saattavat sotkea suunnitelmat ja toisaalta pitää ottaa huomioon myös rantojen ylläpitäjien aikataulut.

   

  Entä mikä on mukavinta?

  Armi: Kohteiden vastuuhenkilöiden tapaamiset ovat mukavaa vaihtelua, sillä iso osa työajasta kuluu toimistolla paperien ja tietokoneen ääressä.

  Katariina: Kauniina kesäpäivänä on tietysti mukava tehdä rantatarkastuksia 🙂 Keskikesällä rannoilla on usein paljon lapsia, joiden kysymykset ja huomiot saavat tarkastajan hyvälle tuulelle 🙂

   

  Kertoisitteko jonkun mieleen jääneen sattumuksen työuranne ajalta?

  Katariina: Mieleen on jäänyt ainakin yksi näytteenottopäivä 2000-luvun alkupuolelta, kun auto jätti tielle kaksi kertaa saman päivän aikana. Onneksi sattui olemaan keskikesä, niin rannoilta löytyi avuliaita ihmisiä auton työntäjäksi. (Sen päivän jälkeen muistin pitkään parkkeerata autoni niin, että mäkilähdön mahdollisuus oli olemassa…)

   

  Haluatteko kertoa jotain muuta työhönne liittyen?

  Armi: Viime vuosina allasvesien laatu valvomissani kohteissa on yleisesti ottaen ollut hyvä ja esim. mikrobiologisia laatuvaatimusten ylityksiä on ollut vain joitakin yksittäisiä. Kloorimäärissä on toisinaan pieniä heittoja. Alueen kohteissa on parannettu puhdistusprosesseja esimerkiksi ottamalla käyttöön UV-laitteita ja tehostamalla puhdistusta aktiivihiilen käytöllä.

  Katariina: Uimarannoilla havaitsemistaan ongelmista kannattaa ilmoittaa terveysvalvonnan lisäksi myös aina rannan ylläpitäjälle. Ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät kunkin rannan ilmoitustaululta. Täällä Imatran seudulla saamme olla onnekkaita, sillä uimarantojen vedenlaatu on viime vuosina ollut varsin hyvä. Uimaveden laatu ei kuitenkaan ole itsestään selvyys ja jokaisen tulisikin kiinnittää huomiota siihen, kuinka voi omalla toiminnallaan vaikuttaa uimaveden laatuun. Uimavettä ei saa rehevöittää ja uimista sairaana ollessa on syytä välttää.

  Uimahallilta

  Kata Pappilanlahden ur

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu