Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Esittely: Lupaviranomaisuus Imatran seudun ympäristötoimessa

  Tällä viikolla esittelyssä on ympäristösuojelun lupaviranomaisuus Imatran seudun ympäristötoimessa.
  Lupa-asioita hoitavat ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström, ympäristöinsinööri Erja Leiri ja ympäristötarkastaja Arto Ahonen.

   Keitä olette?

  Olen ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström. Tulin Imatralle ympäristönsuojelutarkastajaksi 1988 ja ympäristösuojelupäällikkönä olen ollut vuodesta 2001. Olen valmistunut Kuopion yliopistosta filosofian maisteriksi ja asun Imatralla. Työhöni kuuluu laidasta laitaan ympäristönsuojelutehtäviä. Vastaan Imatran seudun ympäristötoimessa ympäristönsuojelun osa-alueen velvoitteista.

  Olen ympäristöinsinööri Erja Leiri. Olen syntynyt Kymenlaaksossa Sippolassa jokunen vuosikymmen sitten. Etelä-Karjalaan olen tullut vuoden 1988 alusta Rautjärven kuntaan terveystarkastajan sijaiseksi alkuun ja sitten virkaan. Virkanimike sekä työtehtävät muuttuivat vuosien varrella. Rautjärven kunnassa kerkesin olemaan 21 vuotta ennen kuin siirryin Imatran seudun ympäristötoimeen. Harrastuksiini kuuluvat mm.  koirat ja erilaiset aktiviteetit niiden kanssa.

  Lisäksi lupa-asioita hoitaa myös ympäristötarkastaja Arto Ahonen muiden tehtäviensä ohella. Hänen esittelynsä on ollut jo meluasioita koskevassa jutussamme.

   

  Mitä työhönne kuuluu?

   Ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelyä ja niihin liittyvää valvontaa ja neuvontaa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kehittämis- ja ohjaustehtäviä kuten kaava- ym  lausunnot sekä erilaisia ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä tehtäviä ja ympäristölupapäätösten valmistelu kokouksiin.

   

  Mitä tehtävät pitävät sisällään?

   Toiminnanharjoittajien neuvontaa ja lupa-asioiden valmistelua ympäristölautakunnan käsittelyä varten. Valvonta käsittää tarkastuskäyntejä lupakohteisiin ja yksittäisiin yhteydenottoihin liittyvää ympäristöhaittojen/-laittomuuksien selvittelyä. Myös viranomaisyhteistyö vaatii paljon neuvotteluja ja lisäksi osallistumme useisiin työryhmiin, joissa ympäristöasioita suunnitellaan.

   

  Mitä teiltä kysytään useimmiten?

   Pitääkö jollekin toiminnalle hakea ympäristölupaa taikka vaatiiko sen aloittaminen jotain muuta ympäristölainsäädännön menettelyä? Joskus kysytään minkälaista maankäyttöä jollain alueella tai tontilla on aikaisemmin ollut, kun alueelle suunnitellaan käyttötarkoituksen muutosta.

   

  Mikä työssä on haastavinta?

  Ympäristölainsäädäntö muuttuu kaiken aikaa, joten aiemmin totuttuihin ratkaisuihin tai menettelyihin ei voi luottaa. Joskus toiminnanharjoittajalla ja lähialueen asukkailla on eriävät mielipiteet toiminnan haitoista. Tällöin täytyy pyrkiä löytämään lainmukainen ja kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu esim. toiminta-aikojen tai päästöjen rajoittamisen osalta. Päätökset tulee osata valmistella siten, että ne pitävät mahdollisissa oikeuskäsittelyissä. Päätöksissä pitää myös huomioida kaikki asianosaiset.

   

  Entä mikä mukavinta?

  Pääsee tutustumaan hyvin monenlaisiin ihmisiin, toimintoihin ja paikkoihin, joissa tapaukset vaihtelevat laidasta laitaan. Meidän oma työyhteisö. Koskaan ei ole samanlaista päivää!

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu