Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Esittely: Jätehuollon ja haja-asutusalueiden jätevesien valvonta ympäristötoimessa

  Jätehuollon ja haja-asutusalueiden jätevesien valvontaa Imatran seudun ympäristötoimessa tekevät Merja Kaksonen, Erja Leiri, Arto Ahonen sekä Anna-Maija Wikström.

   

  Mitä työhönne kuuluu, siis mitä jätehuollon ja jäteveden valvonta on käytännössä?

  Jätehuollon valvontaan kuuluu valitusten vastaanotto ja tarkastukset ja sen jälkeen mahdolliset siivouskehotukset sekä kehotukset liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Roskaamistapauksissa pyritään löytämään roskaajat ja saattamaan heidät hoitamaan jätteensä asiallisesti pois. Lisäksi yrityksille ja yksittäisille ihmisille annetaan neuvoja jätteiden oikeaoppiseen käsittelyyn.

  Jätevesien kohdalta kuuluu lausuntojen antaminen kuntien rakennusvalvontaan, neuvonta ja tarkastukset asukkaan omasta pyynnöstä tai sitten valitusten perusteella.

   

  Mikä työssä on haastavinta?

  Paikat joihin on kertynyt paljon jätettä, eivätkä jätteen haltijat/roskaajat halua millään niitä siivota pois.

  Monesti varsinaista jätteiden tuojaa tai muutoin asiasta vastuullista tahoa on vaikea löytää tai sitten ko. taho todetaan varattomaksi, mikä vaikeuttaa tilanteen hoitamista kuntoon. Usein ihmisten näkemykset esim. ”siististä” pihasta myös poikkeavat toisistaan. Tällöin kaikkia tyydyttävää ratkaisua ei välttämättä löydy.

  Jätevesien osalta haastavinta on ollut se, kun jätevesilainsäädäntöä on viime vuosina muutettu monta kertaa. Tämä on aiheuttanut sen, että viranomaisen uskottavuus on kärsinyt tässä asiassa ja toisaalta tuntuu pahalta kiinteistönhaltijoiden puolesta tämä edestakaisin veivaaminen.

   

  Entä mikä työssä on mukavinta?

  Mukavinta on se jos saadaan hyvässä yhteisymmärryksessä asukkaat liittymään järjestettyyn jätehuoltoon tai siivoamaan pihansa tai yleisen alueen. Mukavalta tuntuu myös silloin, kun yksittäisille ihmisille tai yrityksille löydetään yhdessä keskustelemalla aiempaa paremmat tavat jätteidensä hyötykäyttöön esim. kierrättämällä.

  Jäteveden osalta palkitsee se, kun kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon.

   

  Mitä teiltä kysytään useimmiten? (jätehuollon ja jäteveden valvonnan osalta)

  Jätehuollossa kysellään eniten mihin jätteisiin joku jätejae laitetaan ja missä on vastaanottopisteitä sekä valitetaan roskaantuneista alueista. Valitustapauksissa kysytään usein naapureiden jätteiden käsittelyn luvallisuudesta. Ja jonkin verran kysytään myös erilaisten jätemateriaalien (esim. maa-aines, betoni, tiili, erilaiset puuainekset) hyödyntämismahdollisuuksista. Osa ihmisistä kysyy myös sitä, minkä takia heidän pitää liittyä jätehuoltoon vaikka heiltä ei tulisi jätteitä.

  Jätevesien käsittelystä tuli aiemmin paljon kyselyjä, mutta nyt on hiljaista ja ainoat kyselyt ovat, että milloin jätevesiasia on seuraavan kerran esillä eduskunnassa ja mitähän siellä tällä kertaa päätetään!!!

   

  Mieleen jäänyt sattumus:

  2000-luvun lopulla oli eräs mieleen painuva perjantai-iltapäivä, kun me jätehuollon valvojat keräsimme Vuoksen rannalta elintarvikejätteitä pois. Joku oli tyhjentänyt sinne pari pakastinta…

   

  Haluatteko kertoa jotain muuta työhönne liittyvää?

  Jätehuollossa aiheuttaa harmia ja huolestumista joidenkin ihmisten hälläväliä -asenteet. Luontoon ja lähiympäristöön viedään/jätetään kaikenlaisia jätteitä. Jos jokainen huolehtisi, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, niin ympäristö ja luonto kiittäisivät ja veroeurojakin säästyisi.

  Juha kuivajätteiden syväsäiliöt

  Juha roskaaminen

  jätevesi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu