Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Esittely: Imatran seudun ympäristölautakunta ja puheenjohtaja Tomi Menna

  Olen Tomi Menna Imatran seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja. Toimin puheenjohtajana tässä seutulautakunnassa jo toista toimintakautta. Lautakunta aloitti toimintansa 2009, silloin kun yhdistetty seudullinen ympäristötoimi aloitti Imatra isäntäkuntana toimimisen seudun ympäristöasioiden valvojana. Tämä kuluva toinen lautakuntakausi alkoi 2013 ja päättyy seuraaviin kunnallisvaaleihin.

  tomppa

  Lautakunnan kokoonpano

  Ympäristötoimen johtosäännössä on lautakunnan kooksi määritelty kuusi jäsentä siten, että kolme on imatralaisia ja jokaisesta sopimuskunnasta on yksi edustaja. Tällä toimintakaudella lautakunnan kokoonpano on seuraava:

  ltk

  • Menna Tomi, pj, SDP, Imatra
  • Tikkanen Aleksi, PS, Imatra
  • Pekonen Kari, Kesk, Parikkala
  • Lensu-Saukkonen Helena, vpj, Kesk, Rautjärvi
  • Aineslahti Rauni, Kok, Imatra
  • Halonen Helli, SDP, Ruokolahti

  Ensimmäisenä toimintakautena varapuheenjohtajana toimi Kari Pekonen Parikkalasta ja nyt tällä kaudella Helena Lensu-Saukkonen Rautjärveltä.

  Lautakuntatyö

  Imatran seudun ympäristölautakunta toimii Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Se vastaa Imatran seudun ympäristötoimen toiminnasta hyväksymällä sen talousarvion ja seuraamalla talouden toteumaa sekä hyväksymällä toimintaa koskevat keskeisimmät suunnitelmat.

  Viranomaisena lautakunta käsittelee asiat, joita se ei ole delegoinut viranhaltijoiden vastuulle mm. ympäristöluvat, lausunnot esim kaavoista, muiden viranomaisten tai oikeusasteiden käsittelyssä olevista ympäristöluvista ja pyydetyistä muista ympäristöön vaikuttavista päätösvalmisteluista. Lautakunta käsittelee myös ne asiat, joissa ympäristö- tai terveysviranomaisina joudutaan erilaisten pakkokeinojen käyttöön.

  Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Siitonen, vakituisina asiantuntijoina kokoukseen ottavat osaa myös ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström ja I kaupungineläinlääkäri Sini Siitonen.

  Minkälaisia asioita kuntalaiset meiltä eniten kysyvät

  Kuntalaisten kysymykset kohdistuvat pääasiassa päätösten perusteluihin. Joskus tietenkin lähestytään myös pettyneenä päätökseen, ainahan eivät asiat mene kaikille myötämielisesti.

  Mikä juuri tämän lautakunnan työssä on haastavinta

  Suurin osa lautakunnan käsittelyyn tulevista asioista ovat lakeihin perustuvia, joten lainsäädännön tunteminen päätöksen teon pohjaksi on haasteellisinta. Ympäristölupiin liittyvissä kysymyksissä syntyy monesti myös tilanteita, joissa ei voi toteutua kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, johon tietysti lähtökohtaisesti haluaisi pyrkiä.

  Entä mikä on mukavinta

  Seudullisuus on antanut työskentelyyn uudenlaista perspektiiviä. Maaseutukunnissa on paljon sellaisia ympäristöasioihin liittyviä toiminta-alueita, johon ei olisi varmaan muuten tullut perehdyttyä. On ollut mielenkiintoista oppia kuinka laajasti lainsäädäntö toimii terveytemme ja ympäristömme hyvinvoinnin taustalla.

  Kertoisitko jonkun mieleen jääneen asian lautakunta-ajaltasi?

  Lautakunnan toimintakauden alkuaikoina lautakuntamme esityslistoilla esiintyi useastikin sana ”lantapatteri”, jonka sijoitteluun viljelijät hakivat lupaa lautakunnalta. Näin kaupunkilaispoikana, en aluksi uskaltanut paljastaa tyhmyyttäni, vaan ihmettelin mielessäni, että mitähän ne nuokin ovat. Voi sitä oivaltamisen iloa, kun lopulta uskalsin kysyä, ja sain vastaukseksi asiantuntijalautakunnaltamme, että nehän ovat ”paskakasoja”. No sittemmin lautakunta on näiden lannan varastointia koskevien lupien käsittelyprosessissa luottanut virkamiesvalmisteluun ja tyytynyt yhteen yhdistettyyn päätöspykälään, eikä lautakunnan ole tarvinnut käyttää kertaakaan näissä asioissa otto-oikeuttaan.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu