Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Elintarvikevalvonta Imatran seudun ympäristötoimessa vuonna 2017

  Imatran seudun ympäristötoimi valvoo toimialueellaan elintarvikkeiden turvallisuutta, hyvää terveydellistä laatua ja elintarvikemääräysten toteutumista sekä elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamista. Käytännössä valvomme elintarvikehuoneistojen toimintaa koko sen elinkaaren ajan: perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Lisäksi valvontaamme kuuluvat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat ja maahantuojat.

  Valvontamme kohdistuu riskiperusteisesti elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin, sekä myös elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta. Valvontaa tehdään suunnitellusti hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti.

  Vuonna 2017 elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehtiin yhteensä 183, joista Oiva-tarkastuksia oli 148. Moni saattaa pohtia, että mikä on Oiva. Se on eräänlainen elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oiva-tarkastustuloksia julkistetaan sitä mukaan, kun niitä saadaan kunnista toimitettua järjestelmään. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen tarkastuksesta edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee (A tai B-arvosana), elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Oiva-arvosana C eli korjattavaa kertoo, että kohteessa on elintarviketurvallisuudessa puutteita. Epäkohtien korjaaminen tulee tehdä sovitussa määräajassa, jonka jälkeen kohteeseen tehdään uusintatarkastus. Lisäksi on vielä arvosana D eli huono, jota meillä ei ole tarvinnut käyttää. Epäkohdat on saatu korjattua kehotusten (C) avulla.

  Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajien käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Tähti-ajatuksena on, että Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös ”Oiva” mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

  Toimijan tulee asettaa tarkastuksesta saatu Oiva-raportti asiakkaiden nähtävillä esimerkiksi ravintolan sisäänkäynnin yhteyteen sekä myös kohteen internetisivuille, jos sitä käytetään markkinointikanavana.

  Oheisessa taulukossa on pyritty havainnollistamaan, miten Oiva-arvioinnit ovat muuttuneet sen alkuajoista lähtien. Havaittavissa on, että Oivalla on ollut vaikutusta ja toivotaan että linjaus jatkuu samansuuntaisena ja että elintarviketurvallisuus on jokaisessa kohteessa hallinnassa.

   

  Taulukko 1.        Oiva-arvosanojen jakautuminen vuosina 2013–2017

  Lisätietoja Oivasta löytyy www.oivahymy.fi -.sivustolta.

   

  Elintarvikevalvontaprojektina toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa ruokaleipien suolamäärien selvittäminen. Projektissa tutkitutettiin yhteensä 49 tuotteen suolan määrä, joista Imatran seudun alueelta 19. Tuotteet olivat peräisin 21:stä eri leipomosta Etelä-Karjalan alueella. Laboratoriotuloksia verrattiin tuotteen valmistajan antamiin tietoihin suolan määrästä. Tuloksena oli, että näytteistä 73 %:ssa suolan määrä vastasi ilmoitettua suolan määrää, 17 %:ssa suolan määrä oli suurempi kuin ilmoitettu ja 10 %:ssa pienempi kuin ilmoitettu. Suolamäärän analysoinnissa oli +/- 20 % epävarmuus, mikä on otettu huomioon tulosten tulkinnassa. Toimijoita ohjeistettiin tarvittaessa suolan määrän ilmoittamisessa.

  Tutustu olla oleviin Kosken koulukeittiöstä otettuihin valokuviin. Bongaa upeat Retroastiat! Osaatko päätellä kuvien perusteella, mitä lounasruokaa on oppilaille ja esikoululaisille tarjolla? Vinkkinä, että ruokalajeja on kaksi. Toinen on vaikeammin pääteltävissä, mutta lisävinkkinä, että alkuperäinen versio on monen nuoren suosikkeihin kuuluva, mutta tälle lounaalle kyseinen italialaislähtöinen pastaruokalaji on muutettu ns. ”kasvisvaihtoehdoksi”.

  Kuva 1. Valmistusuuneja ja upeat retroastiat

   

  Kuva 2. Maitokylmiö

   

  Kuva 3. Lämpötilamittaus

   

  Kuva 4. Kuiva-ainevarasto

   

  Kuva 5. Salaattipöytä

   

  Kuva 6. Valmistus

   

  Kuva 7. Tarjoilu-valmistus

   

  Vastaus alempana, kelaa alaspäin

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lounasruokana oli siis valmistumassa nakkikeitto sekä kasvislasagne.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu