Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Eläinsuojien lupamenettelyyn muutos

  Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä 1.2.2019 osa ennen ympäristölupaa vaatineista toiminnoista siirtyi ilmoituksenvarainentoiminta menettelyyn kuten eläinsuojat, pienet ulkoampumaradat jne. ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisesti. Eläinsuojille tuli voimaan samanaikaisesti valtioneuvoston asetus. Eniten lainmuutos koskee Imatran seudulla eläinsuojia.

  Eläinsuojien ympäristöluvat ovat edelleen voimassa, mutta jos toimintaan tulee muutos, kuten eläinsuojien laajentaminen tai uudisrakentaminen tai eläintenmäärän lisääminen tulee siitä jatkossa tehdä ympäristönsuojelulain 115 § mukainen ilmoitus.

  Ilmoitus tehdään lomakkeelle ja siihen tulee liittää määrätyt liitteet. Ympäristöviranomaisen tulee käsitellä ilmoitus 120 päivän kuluessa sen jättämisestä ympäristöviranomaiselle. Lomakkeet ja liitteet tulee olla hyvin täytetty, koska ilmoitusmenettelyssä voi ilmoitusta täydentää ainoastaan yhden kerran tai aika alkaa alusta. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät ymparisto.fi ja ympäristötoimesta saa apua ja neuvontaa asian hoitoon.

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014 muutos 1166/2018 § 115

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu