Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Eläinsuojelu Imatran seudun ympäristötoimessa vuonna 2017

  Eläinsuojelusta vastaa Imatran seudulla valvontaeläinlääkäri yhteistyössä kunnaneläinlääkärien, ympäristöinsinöörien ja poliisin kanssa. Eläinsuojeluvalvontaa toteutetaan pääasiallisesti tekemällä eläinsuojelutarkastuksia, joiden pohjana ovat useimmiten ulkopuolisten henkilöiden tekemät eläinsuojeluilmoitukset. Vuonna 2017 epäilyyn perustuneita eläinsuojelutarkastuksia tehtiin Imatran seudulla keskimäärin hieman yli kymmenen joka kuukausi. Valtaosa tehdyistä eläinsuojeluilmoituksista koski pieneläinten tai hevosten pitoa, tuotantotiloille tarkastuksia tehtiin vain muutamia. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastuksien lisäksi eläinsuojeluvalvontaan kuuluu tiettyjen ilmoitustenvaraisten kohteiden, kuten isompien hevostallien ja kenneleiden, säännöllisesti tehtävät tarkastukset. Näitä tarkastuksia tehdään alueella muutama joka vuosi.

  Eläinsuojeluvalvonta perustuu vuonna 1996 voimaan tulleeseen eläinsuojelulakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa – uutta lakia on valmisteltu jo pitkään ja näillä näkymin uuden lain pitäisi valmistua ja tulla voimaan lähivuosina. Vuonna 2017 alkoi uuden eläinsuojelulain perusrunko olla jo kasassa ja osa lain tulevista yksityiskohdista saatiin julkaistua. Uuden lain pitäisi parantaa eläinten asemaa ja antaa valvojille mahdollisuuden puuttua tehokkaammin eläinsuojelutarkastuksilla havaittuihin epäkohtiin.

  Vuoden 2017 teemoja oli valvontaeläinlääkärien työturvallisuus ja jaksaminen. Valvontaa tekevät viranomaiset joutuvat työnsä puolesta kohtaamaan ajoittain uhkaavia tilanteita ja eläinsuojelutarkastukset ovat usein valvojillekin henkisesti kuormittavia. Valvontaeläinlääkäri menee tarkastuksille tavallisesti yksin eikä eläinsuojelutarkastuksista lähtökohtaisesti ilmoiteta etukäteen, mikä lisää jännitettä tarkastuksen kohteena olevan henkilön ja valvojan välillä.

  Eläinsuojeluvalvontaa tekeville viranomaisille järjestettiin vuoden aikana useita turvallisuuteen ja jaksamiseen liittyviä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.

  Luna -kissa ja vs. valvontaeläinlääkärimme Mika Makkonen

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu