Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
  • Facebook

    Facebook
  • Ehdotus uimarantaluetteloksi Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella vuonna 2017

    Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) ja (354/2008) säätävät, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo yleisistä sekä pienistä yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua ja toimitettava se Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuosittain viimeistään 30.4.

    Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja huomautuksia liitteenä olevasta uimarantaluettelosta. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 17.3.2017 klo 15 mennessä Imatran seudun ympäristöviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra tai ymparistotoimi@imatra.fi. Imatran seudun ympäristölautakunta vahvistaa uimarantaluettelon ennen uimakauden alkua.

    Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Marcella Suomalainen, puh. 020 617 4324 tai marcella.suomalainen@imatra.fi.

    IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

    Ehdotus uimarantaluetteloksi

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu
  • uimarannat

    uimarannat