Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Asumisterveyden valvonta v.2017

  Asunnossa tai yleisessä käytössä olevien huoneistojen sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Huoneistoissa ei saa myöskään olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

  Ympäristötoimesta voi pyytää ohjeita ja neuvoja sisäilmaan ja muihin asunnon terveellisyyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voidaan tehdä neuvontakäynti liittyen yleisimmin tapauksiin, joissa asukas itse vastaa asian selvittämisestä ja korjaustoimenpiteistä (esim. omakotitalo).

  Ympäristötoimi tekee pyydettäessä myös asunnontarkastuksia, joiden perusteella voidaan antaa määräyksiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai määrätä asumisrajoituksia, jopa kieltää asuminen kunnes haitta on poistettu.

  Asumisterveyden sektorilla asunnontarkastuskohteita on käsitelty vuoden 2017 aikana 45 kpl. Näistä 13 on koskenut omakotitaloja ja loput kerrostaloja ja muita asuin kohteita.
  Asunnontarkastuksia on tehty 22 kpl ja neuvonta- / tutustumiskäyntejä 15 kpl.

  Yleiseen käyttöön tarkoitettuja huoneistoja ovat majoitusliikkeet, yleisölle avoimet kuntosalit ja muut liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, uimarannat, päiväkodit ja kerhot, koulut ja muut oppilaitokset, ympärivuorokautista hoitoa antavat vanhusten ja vammaisten palvelukodit, vastaanottokeskukset, solarium- ja tatuointiliikkeet, kauneushoitolat ja muut vastaavat huoneistot.

  Näiden huoneistojen terveydellisiä olosuhteita valvotaan ympäristötoimen valvontasuunnitelman mukaisesti määräaikaisilla tarkastuksilla, mutta tarvittaessa myös asiakasyhteydenottojen tai valitusten perusteella. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö tarkastuskohteessa sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syntyä. Vuonna 2017 tarkastettiin yhteensä 36 huoneistoa.

  Vuoden 2017 valvonnan huoneistojen valvonnan painopisteinä olivat laadukkaat sisäilmaselvitykset, eri viranomaisten kanssa tehtävien yhteistarkastuksien kehittäminen, koulujen ja päiväkotien radonpitoisuuksien selvittäminen, terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä kuntien sisäilmatyöryhmien toimintaan osallistuminen. Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastettiin eri tahojen kanssa yhteistyössä. Sisäilmatyöryhmät kokoontuivat 19 kertaa v. 2017 aikana.

  Useimmat yleiseen käyttöön tarkoitettujen huoneistojen käyttöönotto edellyttää ympäristötoimelle tehtävää käyttöönottoilmoitusta, jonka tekemisestä vastaa toiminnan harjoittaja. Ympäristötoimi käsittelee ja tarkastaa ilmoituksen ja lähettää ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, ympäristötoimi kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.  Vuonna 2017 käsiteltiin 10 yleiseen käyttöön tarkoitettujen huoneistojen ilmoitusta.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu